fbpx

Autor: Tomas Kovacik

e-kniha Prvú vlnu sme zvládli

Ctení riaditelia, kolegovia, priatelia, ponúkame Vám výsledky, skúsenosti a inšpirácie spracované z dotazníka, ktorý ZKŠS realizovalo spolu s Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení v máji 2020, počas prvej vlny pandémie COVID-19. Spolu sme...

Hromadná pripomienka úspešná!

Vážení riaditelia, kolegovia, rodičia, priatelia a sympatizanti cirkevných škôl, dovoľte mi poďakovať sa Vám za podporu hromadnej pripomienky o vypustení bodu 11 novely zákona č. 596/2003 Z.z. vzťahujúceho sa k možnosti ministerstva školstva vyradiť...

Otvorený list premiérovi a ministrovi školstva: Žiadame ukončenie dlhoročnej finančnej diskriminácie cirkevných a súkromných škôl, ich žiakov, rodín a učiteľov

Vážený pán premiér Igor Matovič, vážený pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, obraciame sa na Vás ako na zástupcov najvyššej výkonnej moci v Slovenskej republike so žiadosťou o čo najskoršie...

Rozsvieťme spolu Slovensko Sviečkou za nenarodené deti

Už 18 rokov Fórum života spolu s partnermi a dobrovoľníkmi z celého Slovenska organizuje Sviečku za nenarodené deti. Organizátori pozývajú všetkých 2. novembra k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v...

HROMADNÁ PRIPOMIENKA – PROSBA O PODPORU

Vážení rodičia, kolegovia, priatelia, dovoľujeme si Vás požiadať o podporu hromadnej pripomienky, ktorej zámerom je zabrániť tomu, aby mohla byť zo siete škôl vyradená škola alebo školské zariadenie aj bez uvedenia dôvodov pre jej...

2. verejná online debata: Vzdelávanie budúcnosti?

Vážení účastníci Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní, dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 2. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie´“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Debata...

Úprimnú sústrasť

Tragédia vo Vrútkach nás všetkých veľmi zasiahla a rozosmutnila. Zraneným želáme skoré uzdravenie, na tele i na duši. Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť. Zomrelým odpustenie hriechov a odpočinutie večné im, Pane, a svetlo večné nech...