fbpx

Kontakt

Prezident ZKŠS: Mgr. Daniel Masarovič

Telefonický kontakt: +421 917 350 117
Mailový kontakt: prezident@zkss.sk

 

Sídlo ZKŠS:
Kapitulská 11
814 99 Bratislava

 

Korešpondenčná adresa:
Kláštorné námestie 1
901 01 Malacky

 

E-mail: tajomnik@zkss.sk

 

IČO: 35507047

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.  č.ú.: 4310047902/3100

Číslo účtu v IBAN tvare: SK61 3100 0000 0043 1004 7902