fbpx

…a Slovo bolo u Boha… 2021/22

Srdečne Vás pozývame zapojiť sa do ďalšieho ročníka súťaže …a Slovo bolo u Boha…

Celoslovenské kolo recitačnej súťaže sa uskutoční dňa 11.6. 2022 (sobota) na Spojenej škole sv. Rodiny na Gercenovej 10 v Bratislave.

Termíny k výtvarnej časti súťaže Vám budú zverejnené koncom novembra 2021.

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať
na tajomnik@zkss.sk

Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme Vám za záujem o umelecké rozvíjanie Vašich žiakov.

Termíny krajských kôl recitačnej súťaže …a Slovo bolo u Boha…pre rok 2021/2022:

Kraj Miesto konania Dátum
Banskobystrický Katolícke gymnázium Š. Moysesa,

Hurbanova 9,

974 01 Banská Bystrica

kgsm@kgsm.sk  ; lubomirkopal@gmail.com

           28.4. 2022
Bratislavský Spojená škola sv. Františka Assiského,

Kláštorné nám. 1,

901 01  Malacky

csmalacky@csmalacky.sk

           26.4. 2022
Nitriansky Základná škola sv. Dona Bosca,

Ul. Ľ. Fullu 2805,

955 03 Topoľčany

zesvcdon@stonline.sk
sekretariat@zsdonbosca.sk

           28.4. 2022
Trenčín Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Ul. 1. mája 7, 911 35 Trenčín

zunladni@zsasbtn.sk

          27.4. 2022
Trnava Gymnázium Angely Merici

Hviezdoslavova 10

917 01 Trnava

sekretariat@gamtt.sk

         28.4. 2022
Západ KE a PO Spojená škola sv. Jána Pavla II

Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

aslovoboloubohapp@gmail.com

         30.4. 2022
Východ KE a PO Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda,

Duchnovičova 24

066 01 Humenné

cssriaditel@gmail.com

          6.5. 2022
Žilina Gymnázium sv. Andreja,

Námestie A. Hlinku 5,

034 50 Ružomberok

gsa@gsa.sk

nemcik@gsa.sk

         28.3. 2022

Organizačný poriadok súťaže

Hodnotiace kritériá