fbpx

Partnerské organizácie

Konferencia biskupov Slovenska 

Fórum kresťanských inštitúcií

Konrad Adenauer Stiftung 

Fórum života

European  Committee  for  Catholic Education  

Slovenská republika je členom Európskej komisie pre katolícke školstvo (CEEC). CEEC pracuje v prospech cirkevného – katolíckeho školstva, vzdelávania a výchovy na úrovni orgánov EÚ. CEEC a jej členské krajiny môžu byť zdrojom inšpirácie a skúseností i pre Slovensko.

Na druhej strane CEEC je ďalšia cesta, ktorou môže Slovensko prispievať svojou hodnotovou orientáciou, kultúrou a vierou do spoločného priestoru krajín EÚ. Je to misia kresťana, katolíckeho školstva a môže to byť misia nášho Slovenska. Katolícke školstvo Slovenska reprezentuje na úrovni CEEC práve ZKŠS.

Ďalšie informácie o CEEC môžete nájsť na  webovom sídle CEEC (http://ceec.be/).