fbpx

Rada ZKŠS

č. Diecéza, resp. rehoľa (funkcia) Meno e-mail
  Bratislavská diecéza (prezident) Daniel Masarovič daniel.masarovic@gmail.com
1. Trnavská arcidiecéza Monika Kroláková riaditel@czssered.edu.sk
2. Nitrianska diecéza Katarína Hozlárová hozlarovak@gmail.com
3. Žilinská diecéza Edita Špilová edispilova@centrum.sk
4. Banskobystrická diecéza Branislav Pirháč riaditelczsnb@gmail.com
5. Košická diecéza Mária Čačková cackova@zscamke.sk
6. Rožňavská diecéza Erika Václavíková erika.vaclavikova@gmail.com
7. Spišská diecéza Kamil Nemčík nemcik@gsa.sk
8. Prešovská archieparchia Ján Rusiňák rusinak.jan@gmail.com
9. Košická archieparchia Slavomír Partila partila@csostv.sk
10. Mužské rehole Viera Beňová skola@piaristi-pd.sk
11. Ženské rehole Sr. Adriána;

PaedDr. Anna Medvecká

gta.riaditel@gmail.com
  Tajomník Renáta Ocilková tajomnik@zkss.sk