fbpx

Autor: Tomas Kovacik

Pozvánka na webinár pre riaditeľov 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, sme súčasťou viacerých zmien, ktoré nás pobádajú uvažovať o ďalšom smerovaní našich škôl. Reflektovať tieto zmeny a premietať ich do riadenia našich škôl je cieľom webinára “Podpora leadershipu...

Ako so žiakmi hovoriť o citlivých témach?

Z newslettera Národného pochodu za život vyberáma tento webinár: Dostali sme tip na tému ďalšieho webinára – ako pomôcť učiteľom odovzdať know-how v oblasti, v ktorej sa niektorí pedagógovia nemusia cítiť ako doma. Naše...

Výtvarná súťaž “a Slovo bolo u Boha”

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, v mene Združenia katolíckych škôl Slovenska a organizátora súťaže – Spojenej školy sv. Rodiny Bratislava, Vás srdečne pozývame do XXVIII. ročníka celoslovenského kola výtvarnej časti súťaže “a Slovo...

Povzbudenie k spoločnému ÁNO pre plošné testovanie

Vážení členovia spoločenstiev cirkevných škôl a školských zariadení, nemôžeme byť jednotní v názore, ale môžeme byť jednotní v rozhodnutí PRE niečo, čo sleduje správny cieľ – ochranu zdravia človeka! Povzbudzujeme Vás k rozhodnutiu PRE...

Sv. omša pre žiakov katolíckych škôl

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, drahí priatelia, pozývame Vás na spoločné prežívanie svätej omše pre spoločenstvá našich škôl a školských zariadení. Utorok 3.11. 2020 o 16,00, celebrantom sv. omše bude otec biskup Jozef...

e-kniha Prvú vlnu sme zvládli

Ctení riaditelia, kolegovia, priatelia, ponúkame Vám výsledky, skúsenosti a inšpirácie spracované z dotazníka, ktorý ZKŠS realizovalo spolu s Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení v máji 2020, počas prvej vlny pandémie COVID-19. Spolu sme...

Hromadná pripomienka úspešná!

Vážení riaditelia, kolegovia, rodičia, priatelia a sympatizanti cirkevných škôl, dovoľte mi poďakovať sa Vám za podporu hromadnej pripomienky o vypustení bodu 11 novely zákona č. 596/2003 Z.z. vzťahujúceho sa k možnosti ministerstva školstva vyradiť...