fbpx

Pozvánka na VZ ZKŠS 2022

Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,
drahí priatelia,
srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska 2022. 
Sme radi, že po čase môžeme opätovne organizovať spoločné prezenčné stretnutie komunity katolíckych škôl a školských zariadení s bohatým a kvalitným programom.
Termín: 20. – 22. apríl 2022
Miesto konania: Hotel Sitno, Vyhne
Podujatie je určené pre riaditeľov diecéznych/rehoľných školských úradov, riaditeľov škôl a školských zariadení a ďalších zástupcov organizácií.
Podujatie sa koná pod záštitou otca arcibiskupa Bernarda Bobera, predsedu KBS pre katechizáciu a školstvo.
V prílohe nájdete:
1. PROGRAM     
Registračný formulárTU 
Registráciu je potrebné uskutočniť do 25. marca 2022.
Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Požehnaný čas a do ďalších dní veľa vytrvalosti, sily a otvorenosti pre Božieho Ducha.

Mgr. Daniel Masarovič
prezident ZKŠS