fbpx

…a Slovo bolo u Boha… 2022/23

Aj tento rok Vás pozývame zapojiť sa do ďalšieho ročníka súťaže …a Slovo bolo u Boha…

Sme veľmi radi, že aj tento rok sa súťaž uskutoční v recitačnej ako aj výtvarnej časti.

Recitačná časť

Krajské kolo recitačnej súťaže:
Výsledky poslať do 28. 2. 2023 na mail organizátora celoslovenskej súťaže: aslovobolouboha@gmail.com

Celoslovenské kolo recitačnej súťaže
Prihlášky poslať spolu s textami do 13. 3. 2023 na: Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava
Termín celoslovenského kola súťaže: 25. 3. 2023, Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava

 Organizátori a termíny jednotlivých krajských kôl súťaže 

Kraj Miesto konania Dátum
Banskobystrický Katolícke gymnázium Š. Moysesa

Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
kgsm@kgsm.sk; lubomirkopal@gmail.com

22.11. 2022
Bratislavský Spojená škola sv. Františka Assiského

Kláštorné nám. 1,901 01  Malacky
barankova.lydia@csmalacky.sk

8.2. 2023
Nitriansky Základná škola sv. Dona Bosca

Ul. Ľ. Fullu 2805,955 03 Topoľčany
zesvcdon@stonline.sk sekretariat@zsdonbosca.sk

9.2. 2023
Trenčín Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta

Ul. 1. mája 7, 911 35 Trenčín
zunladni@zsasbtn.sk

2. 2. 2023
Trnava Gymnázium Angely Merici

Hviezdoslavova 10917 01 Trnava
sekretariat@gamtt.sk

16. 2. 2023
Poprad Spojená škola sv. Jána Pavla II

Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad
aslovoboloubohapp@gmail.com

20.1. 2023
Košice Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Čordákova 50040 23 Košice
riaditel@gkmke.sk

2.2. 2023
Žilina Gymnázium sv. Andreja

Námestie A. Hlinku 5,034 50 Ružomberok
gsa@gsa.sk nemcik@gsa.sk

14.2.2023

 

 

Ďalšiu komunikáciu k organizácii krajských kôl Vám adresujú priamo organizátori týchto kôl v nasledujúcom čase.

Výtvarná časť
Výtvarné práce poslať do 25. 2. 2023 na adresu: Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava.

Organizačný poriadok súťaže, Hodnotiace kritériá súťaže, Témy výtvarnej časti súťaže nájdete v prílohách.

 Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte nás prosím kontaktovať na tajomnik@zkss.sk

Tešíme sa na spoluprácu a ďakujeme Vám za záujem o umelecké rozvíjanie Vašich žiakov.

Hodnotiace kritéria súťaže …a slovo bolo u Boha…
Organizačný poriadok – a Slovo bolo u Boha
Témy súťaž 2023