fbpx

Autor: T

Spoločné verejné vyhlásenie stavovských organizácií regionálneho školstva politikom a politickým stranám kandidujúcim vo voľbách do Národnej rady SR 2023

My, dolupodpísaní predstavitelia 7 najväčších stavovských organizácií regionálneho školstva, ktoré s dlhoročnou expertízou zastupujú záujmy štátnych aj neštátnych materských, základných a stredných škôl, ako aj základných umeleckých škôl a školských zariadení, sme veľmi rozhorčení situáciou v spoločnosti a...

Novela k 3. hodiny TV je príkladom, ako sa kvalitné zmeny v školstve nerobia

Predstavitelia siedmich najväčších profesijných organizácií regionálneho školstva nesúhlasia s novelou Školského zákona, ktorej cieľom je zavedenie povinnej 3. hodiny telesnej a športovej výchovy. Podľa nich je nesystémovým krokom, ktorý nerešpektuje štandardné procesy v školstve, ignoruje odborné postupy...

Výsledky súťaže … a Slovo bolo u Boha … 2023

25. marec 2023 Poézia 1. kategória (1. – 2. r. ZŠ) Meno Škola 1. miesto Zara Remeníková Spojená škola Svätého Františka z Assisi, Bratislava 2. miesto Jakub Jurášik ZŠ Sv. Alžbety, Nová Baňa 3. miesto...

Spoločné stanovisko k navýšeniu hodinovej dotácie telesnej a športovej výchovy na prvom stupni základnej školy na tri hodiny (ISCED 1), ktoré menované organizácie 31. januára 2023 poslali formou spoločného listu ministrovi školstva J. Horeckému.

STANOVISKO – vyjadrenie k zavedeniu 3 TV Spoločná tlačová správa, 20. 3. 2023 Asociácia evanjelických škôl Slovenska Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Združenie katolíckych škôl Slovenska Združenie základných škôl Slovenska Zväz školských asociácií...

Konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska 2023

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, drahí priatelia, srdečne Vás pozývame na Konferenciu Združenia katolíckych škôl Slovenska 2023.  Sme radi, že Vám opätovne môžeme ponúknuť podujatie s bohatým a kvalitným programom, ktoré je zároveň príležitosťou pre...

Stanovisko ZKŠS k petícii k vzdelávacím cyklom

Petícia OZ PŠaV (v prílohe) poukazuje na zásadné nedostatky v reformných aktivitách ministerstva školstva, ktoré povedú k zníženiu kvality vzdelávania. Dovoľujeme si zaujať stanovisko k argumentom, ktoré OZ PŠaV vo svojej petícii uvádza. 1....