fbpx

pozvánka na edukačný seminár „Identita muža a ženy: Ako komunikovať so žiakmi o aktuálnych morálnych výzvach.“

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Subkomisia KBS pre katolícke školy Vás srdečne pozýva na edukačný seminár
Identita muža a ženy: Ako komunikovať so žiakmi o aktuálnych morálnych výzvach.
Cieľom seminára je poskytnúť základnú expertízu a orientáciu k otázkam porúch pohlavnej identity a procesov identifikácie mladého človeka v kontexte emocionálneho, psychosociálneho a duchovného vývinu človeka.
Seminár je určený pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl.
Odporúčame Vám, aby ste pri väčších školách na seminár poslali min. 2 – 3 zástupcov za školu, ktorým je uvedená problematika najbližšie a budú schopní odovzdať získané poznatky/skúsenosti kolegom v praxi.
Počet účastníkov na seminári je limitovaný.
Seminár sa uskutoční v dvoch termínoch:
1.  16. máj 2023 v Bratislave
– Aula Benedikta XVI., Bohoslovecká fakulta UK, Kapitulská 26, Bratislava
– registračný formulár TU.
2. 18. máj 2023 v Poprade
– Aula farského úradu, Inštitút Štefana Náhalku, Nábrežie Jána Pavla II. 15, Poprad
– registračný formulár TU
Pred začiatkom seminára sa pri príležitosti sviatku Nanebovstúpenia Pána (18.5.) uskutoční svätá omša o 8:00 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie Poprad (200 m od miesta konania seminára).
Ďakujeme Vám a tešíme sa na vašu účasť.
Prajeme Vám požehnaný veľkonočný čas.
Mgr. Daniel Masarovič
prezident ZKŠS