fbpx

Konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska: Na ceste hľadania a premeny

V dňoch 26. – 28.4. 2023 sa v hoteli Átrium, Nový Smokovec uskutočnila konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska za účasti viac ako 120 riaditeľov, zástupcov zriaďovateľov a ďalších reprezentantov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

Podtitul konferencie Na ceste hľadania a premeny napovedá, že spoločným menovateľom celého podujatia bolo úsilie hľadať nové cesty a možnosti, ktoré povedú k uskutočňovaniu potrebných zmien, vedúcich ku skvalitneniu edukačného systému na Slovensku.

Konferencia sa konala pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, predsedu KBS a Jána Horeckého, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Konferenciu spolu s prezidentom ZKŠS Danielom Masarovičom otvorili ďalší významní hostia – predseda KBS arcibiskup Mons. Bernard Bober, štátny tajomník MŠVVaŠ SR Slavomír Partila, generálny sekretár Európske komisie pre katolícke vzdelávanie Louis-Marie Piron z Francúzska a Martin Čech z Českej republiky, vedúci sekcie cirkevných škôl Českej biskupskej konferencie.

Úvodný príspevok konferencie prezentoval predseda komisie pre katolícku výchovu ČBK, plzeňský biskup Tomáš Holub. Vyzdvihol potrebu formácie tých, ktorí formujú dnešnú mládež a zdôraznil autenticitu ako konštitučnú vlastnosť kresťanskej identity.

Profesor prestížnej univerzity ETH v Zürichu Juraj Hromkovič priblížil účastníkom vyučovacie inovatívne metódy ako pútavým spôsobom rozvíjať kompetencie žiakov v matematike a informatike. Pomenoval základný cieľ moderného vzdelávania – kompetenciu ako expertízu, ktorá žiakovi na základe vedomostí a osobných skúseností pomôže konať aj v nových situáciách rozumným spôsobom. Systémovým zmenám v školstve v kontexte s učením vedúcim ku kompetenciám sa venovala Darina de Jeagher, hlavná expertka a autorka programu FinQ a EduQ. Vyjadrila potrebu merania kompetencií ako produktov myslenia žiaka.

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská hovorila o potrebe venovať na školách zvýšenú pozornosť wellbeingu a atmosfére kvalitných sociálnych vzťahov. Rovnako ponúkla viaceré užitočné nástroje na rozvíjanie procesov autoevalvácie ako cesty k zvyšovaniu kvality a originality školy.

Ivett Pavlis, lektorka OZ Zippy a zakladateľka projektu Rodič ľavou zadnou sa vo svojom interaktívnom workshope venovala preventívnym programom pre rozvoj duševného zdravia a emocionality detí.

Projekty na rozvíjanie kybernetickej bezpečnosti v prostredí školy predstavili Vladimír Šujan zo spoločnosti Alef a lektori programu „Hrdinovia internetu“ Matúš Koprda a Slavomíra Matysová. Programy poskytujú pedagógom nástroje a metódy potrebné pri učení základov digitálnej bezpečnosti a občianstva.

Aktuálnej téme problémového správania detí a mládeže, ich príčinám, prejavom a prevencii sa venovali uznávané odborníčky z oblasti psychológie a psychoterapie pani Eva Naništová a Mária Dědová.

Mimoriadnu pozornosť priniesla téma identity mladého človeka, ktorej sa venovali poprední odborníci z oblasti medicíny, psychológie, špeciálnej pedagogiky a teológie pani Eva Grey, Eva Naništová, Hana Imlaufová a Juraj Sedláček. V rámci ich vystúpení odzneli mnohé zaujímavé vedecké fakty, ale rozprúdila sa aj vecná diskusia na danú tému. To potvrdzuje, že hodnotové postoje k otázkam porúch pohlavnej identity a procesy identifikácie mladého človeka sú témy, ktoré v našej spoločnosti toho času významne rezonujú a predstavujú pre pedagógov silné komunikačné a argumentačné výzvy.

Záverečný príspevok vladyku Milana Lacha, pomocného bratislavského biskupa, ponúkol jedinečný pohľad na misiu katolíckych škôl na synodálnej ceste Cirkvi. Poznamenal, že prostredie cirkevných škôl musí v prvom rade zosobňovať vieru činnú skrze lásku, ktorej sa neustále učíme a preto potrebujeme hodnotovú formáciu.

Združenie katolíckych škôl Slovenska sa na konferencii zaoberalo viacerými témami, ponúklo odborné ale i ľudské pohľady na aktuálne celospoločenské témy. Ako spoločnosť čelíme rôznym krízam a multirozmerným výzvam, preto pevne veríme, že na ceste hľadania a premeny nám budú inšpiráciou aj zaujímavé poznatky a cenné skúsenosti, ktoré ponúkla Konferencia ZKŠS 2023.