fbpx

Konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska 2023

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
drahí priatelia,
srdečne Vás pozývame na Konferenciu Združenia katolíckych škôl Slovenska 2023. 
Sme radi, že Vám opätovne môžeme ponúknuť podujatie s bohatým a kvalitným programom, ktoré je zároveň príležitosťou pre spoločné stretnutie komunity našich škôl a školských zariadení.
Termín: 26. – 28. apríl 2023
Miesto: Atrium hotel, Nový Smokovec
 
Konferencia je určená pre riaditeľov diecéznych/rehoľných školských úradov, riaditeľov škôl a školských zariadení a ďalších zástupcov organizácií.
Podujatie sa koná pod záštitou otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, predsedu KBS a Jána Horeckého, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V prílohe nájdete:
1. PROGRAM
2. ORGANIZAČNÉ POKYNY
Registračný formulár pre členov ZKŠS: TU
Registračný formulár pre ostatných záujemcovTU
Registráciu je potrebné uskutočniť do 26. marca 2023.
Tešíme sa na spoločné stretnutie!
 
Požehnaný pôstny čas a do ďalších dní veľa vytrvalosti, sily a otvorenosti pre Božieho Ducha.

 

Daniel Masarovič, prezident ZKŠS