fbpx

Kategória: Aktivity

Svätá omša pre žiakov KŠ – 29.4. o 16:00

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, pozývame Vás na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 29. apríla 2020 o 16:00, celebrantom bude otec biskup Jozef...

Pozvanie na XXVI. valné zhromaždenie ZKŠS

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,  dovoľujeme si Vás pozvať na XXVI. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska, ktoré sa v tomto roku uskutoční v skrátenej forme (štvrtok – piatok). Napriek tomu máte možnosť ubytovať sa...

Konferencia Fóra života “Vyber si život”

Fórum života organizuje v dňoch 23. a 24. marca v Rajeckých Tepliciach XX.ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život. Hosťami budú zaujímavé osobnosti, prednášať budú na témy, ktoré sa veľmi blízko dotýkajú školstva. Bližšie informácie...

A Slovo bolo u Boha

Aj v tomto školskom roku Vás pozývame zapojiť sa do súťaže “…a Slovo bolo u Boha”. Poslaním súťaže „… a Slovo bolo u Boha …“ je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej...

Združenie katolíckych škôl sa zapojilo do legislatívnych procesov

V júli bol v medzirezortnom rozporovom konaní (MPK) „Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spôsobe používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov“. Združenie katolíckych škôl Slovenska v rámci MPK vyjadrilo výhrady voči...