fbpx

Takmer 100 riaditeľov katolíckych škôl sa stretlo na online valnom zhromaždení

Vo štvrtok 29. apríla 2021 sa konalo XXVII. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska. Tentokrát online formou. Valného zhromaždenia sa zúčastnilo 110 účastníkov, vrátane 20 hostí, na čele s predsedom Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo košickým metropolitom Mons. Bernardom Boberom. Valné zhromaždenie sa venovalo odborným prednáškam, ale aj duchovným inšpiráciám. Žiaľ, pre nemožnosť osobného kontaktu, jedna zložka musela byť vynechaná: priateľské osobné stretnutia.

Témou rokovania bol „Pohľad do budúcnosti: Riaditeľ ako líder, ktorý sa učí viesť a sprevádzať tím.“ Medzi prednášajúcimi boli skutočné špičky vo svojich oblastiach: kouči – Marián Kubeš, Daniela Daubnerová, Miriam Nemcová a Diana Rusnáková, ktorí sa v pracovných skupinách venovali využitiu koučingu na školách a ako prostredníctvom koučingu dosiahnuť zjednotený tím. Kňazi – Martin Kramara a Juraj Vittek hovorili o aktuálnych pápežských dokumentoch s ohľadom na katolícke školy – o apoštolskej exhortácii Christus vivit a o encyklike Fratelli Tutti. Záver podujatia patril odbornej a praktickej prednáške od Kataríny Tamášovej Karácsonyovej o vzorovom pracovnom poriadku v znení platnej legislatívy. Valnému zhromaždeniu predchádzala v stredu večer prednáška Slávky Kubíkovej, autorky bestselleru Krotitelia displejov – o tom, ako pomôcť deťom zvládnuť digitálny svet. Prednáška s diskusiou sa bude dať vidieť aj na internetovej stránke Združenia katolíckych škôl Slovenska.

Na základe spätnej väzby od účastníkov podujatí sa zdá, že príležitosť zorganizovať valné zhromaždenie katolíckych škôl online bola využitá výborne.

Materiály z podujatia:

J. Vittek_Christus vivit pre ZKŠS Juraj Vittek

J. Vittek_Cirkev o mladých a pre mladých

D. Daubnerova_Aby sme spolu prešli premenou

D. Rusnakova_Naskicuj si svoju zmenu