fbpx

[ponuka tréningu] Leadership riaditeľa školy

Prihláste sa do programu do 6.5.2021 do 12:00

Témy tréningov:

  • Talenty, silné stránky
  • Rôznorodosť delegovania
  • Zvýšenie adaptability
  • Dávanie spätnej väzby
  • Vedenie porady
  • Ako oznámiť rozhodnutie
  • Ako zvládať sťažnosti
  • Tímový rozvoj
  • Rozvojové stretnutia s využitím koučingu

Cena programu hradená účastníkom je 70 €, detaily nájdete pozvánke.