fbpx

…a Slovo bolo u Boha…termíny krajských kôl 2023/2024

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľujeme si Vám poslať bližšie informácie k súťaži „…a Slovo bolo u Boha“ v školskom roku 2023/2024.

Aj tento rok sa súťaž uskutoční v recitačnej ako aj výtvarnej časti, čo nás veľmi teší.

Zmena tento rok oproti organizácii predchádzajúcich ročníkov je tá, že tento rok bude možné súťaž procesovať elektronickou formou prostredníctvom Edupage, kde bude vytvorený modul súťaže priamo pre našu súťaž.

Momentálne sme v komunikácii so spoločnosťou ascAgenda, ktorá tieto moduly súťaží pripravuje a technicky zabezpečuje. Po vytvorení modulu súťaže Vás budeme bližšie informovať v nasledujúcom období.

 

Recitačná časť

Krajské kolo recitačnej súťaže: 

Bližšie organizačné pokyny ku krajskému kolu súťaže Vám pošle organizátor krajského kola.

Organizátor krajského kola pošle výsledky krajského kola do 23.2. 2024 na mail organizátora celoslovenskej súťaže: aslovobolouboha@gmail.com

Celoslovenské kolo recitačnej súťaže 

Prihlášky poslať spolu s textami do 1.3. 2024 na: Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava

Termín celoslovenského kola súťaže: 23.3. 2024, Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava

 

 Organizátori a termíny jednotlivých krajských kôl súťaže 

 

Banskobystrický Katolícke gymnázium Š. Moysesa,             23.11. 2023
Hurbanova 9,
974 01 Banská Bystrica
kgsm@kgsm.sklubomirkopal@gmail.com
Bratislavský Spojená škola sv. Františka Assiského,     20.2. 2024
Kláštorné nám. 1,
901 01  Malacky
csmalacky@csmalacky.sk
Nitriansky Základná škola sv. Dona Bosca,            8.2. 2024
Ul. Ľ. Fullu 2805,
955 03 Topoľčany
 zesvcdon@stonline.sk
 sekretariat@zsdonbosca.sk
Trenčín Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Ul. 1. mája 7, 911 35 Trenčín 30.1. 2024
info@zsasbtn.sk
Trnava Gymnázium Angely Merici           13.2. 2024
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava
sekretariat@gamtt.sk
Poprad Spojená škola sv. Jána Pavla II           9.2. 2024
Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad
scspp@scspp.sk
Košice Spojená škola sv. Košických mučeníkov           31.1. 2024
Čordákova 50
040 23 Košice
riaditel@gkmke.sk
Žilina Gymnázium sv. Andreja, 8.2. 2024
Námestie A. Hlinku 5,
034 50 Ružomberok
gsa@gsa.sk
nemcik@gsa.sk

Výtvarná časť

Výtvarné práce poslať do 15.2. 2024 na adresu: Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, 851 01 Bratislava.

V prílohe Vám taktiež posielame: Organizačný poriadok súťaže, Hodnotiace kritériá súťaže, Témy výtvarnej časti súťaže

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, prosím neváhajte ma prosím kontaktovať na tajomnik@zkss.sk

Tešíme sa na spoluprácu  aj v tomto školskom roku a ďakujeme Vám za záujem o umelecké rozvíjanie Vašich žiakov.

S úctou
Mgr. Lýdia Baránková
tajomník ZKŠS

Hodnotiace kritériá umeleckého prednesu-aktualizované

Témy výtvarnej súťaže

Organizačný poriadok