fbpx

Pozvánka na Festival speváckych zborov

Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, 034 01 Ružomberok

v spolupráci s

Katedrou hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Nám. A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok

___________________________________________________________________________

 

V dňoch 23. – 25. marca 2017 sa v Ružomberku uskutoční festival stredoškolských speváckych zborov „Cantare choraliter“, na ktoré srdečne pozývame spevácky zbor Vašej školy.

Cieľom festivalu je prežiť spoločnú radosť zo spevu a hudby, vzájomné zdieľanie sa a výmena skúseností medzi vedúcimi zborov, nadviazanie nových priateľstiev a povzbudenie na ceste umenia a krásy. Vedie nás tiež túžba dať mladým ľuďom možnosť spievať po boku profesionálov z Katedry hudby PF KU v Ružomberku. Festival nemá súťažný charakter, skôr ide o spoločne prežívanú radosť z hudby a spevu.

Prosíme Vás, aby ste naše pozvanie odovzdali speváckemu zboru Vašej školy.

Na stretnutie si každý zbor pripraví 3 piesne podľa vlastného výberu, pričom minimálne jedna z nich by mala byť aspoň v 3-hlasnej úprave. Tiež prikladáme notový materiál spoločných troch piesní, ktoré si každý zbor naštuduje sám a na spoločnom koncerte zborov ich zaspievajú spoločne všetky zbory, ktoré vytvoria jeden veľký spojený zbor. Pri týchto spoločných piesňach je potrebné naučiť sa len hlasy; hudobný sprievod (klavír/organ, husle) bude zabezpečený Katedrou hudby PF KU.

Pokiaľ Vaša škola nemá v tomto čase fungujúci zbor, ale má hudobne nadaných mladých ľudí, ktorí by sa festivalu radi zúčastnili, môžu sa zúčastniť stretnutia aj ako jednotlivci. V tomto prípade nie je potrebné pripravovať si piesne, ktorými by sa predstavili, podmienkou účasti na stretnutí je však to, aby si naštudovali tri spoločné piesne a mohli sa tak zapojiť do spievania v spojenom zbore. Radi by sme však pripomenuli, že nejde o stretnutie sólových spevákov alebo mládežníckych kapiel; týmto odporúčame skôr zúčastniť sa 5. ročníka Medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl, ktorú organizuje Katolícka stredná pedagogická škola v Košiciach (bližšie info na stránke školy http://www.kspgs.sk/stud_celostatna_prehliadka.html).

Podrobný program stretnutia, ako aj informácie o ubytovaní a strave sú súčasťou prílohy tejto pozvánky. Na prípadné otázky Vám radi odpovieme na adrese anka.viglasova@gmail.comalebo na tel. čísle 0908 062006 (A. Viglašová).

Na spoločné stretnutie sa teší organizačný tím

 

za Katedru hudby: doc. Rastislav Adamko, PhD., doc. Zuzana Zahradníková, PhD.

za Gymnázium sv. Andreja: PaedDr. Kamil Nemčík, riaditeľ školy, Mgr. Anna Viglašová, vedúca školského speváckeho zboru Coro di san Andrea.

 

Festival Program

Informácie k piesňam

Prihláška – Zbor

Prihláška jednotlivci

Prihláška – Ubytovanie Strava

NOTY_Te_Lucis_1 NOTY_Te_Lucis_2NOTY_Te_Lucis_3NOTY_Te_Lucis_4NOTY_SvetloNOTY_Ubi_Caritas_1NOTY_Ubi_Caritas_2NOTY_Ubi_Caritas_3NOTY_Ubi_Caritas_4