fbpx

Združenie katolíckych škôl má nového prezidenta

V dňoch 9.-10. mája 2019 sa v Starej Lesnej konalo XXVI. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 100 riaditeľov a zástupcov zriaďovateľov katolíckych škôl. Prítomným sa prihovoril aj emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, ďalej predstaviteľ NÚCEM-u Miroslav Repovský, predstaviteľka ministerstva školstva – Mária Paráková, ako aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský s vedúcim odboru školstva Jánom Furmanom. Riaditelia sa na stretnutí venovali novým legislatívnym pravidlám o určovaní počtu žiakov na stredných školách a diskriminačnému postaveniu cirkevných škôl. K týmto témam prijali aj vyhlásenie, v ktorom zdôraznili, že je neprijateľné aby o cirkevných školách rozhodovali iní zriaďovatelia. “Združenie katolíckych škôl Slovenska sa bude aj naďalej usilovať o legislatívnu zmenu, ktorá by vrátila kompetenciu správy škôl a školských zariadení ich vlastným zriaďovateľom”, uvádza sa vo vyhlásení.
Valné zhromaždenie zároveň volilo nového prezidenta združenia, ktorým sa stal Daniel Masarovič, riaditeľ Spojenej školy v Malackách a ktorý vo funkcii vystriedal Jána Horeckého.
Stretnutiu dominovali slová otcov biskupov Mareka Forgáča a Andreja Imricha, ktorí celebrovali sv. omše, a ktorí vyzvali riaditeľov, aby oni aj ich učitelia žili z Boha a s Bohom, pretože žiaci vždy vycítia, či je učiteľ ukotvený v Bohu.
Okrem odborných tém a prehĺbenia vzťahu s Bohom stretnutie prispelo aj k upevneniu spoločenstva medzi riaditeľmi katolíckych škôl, čo je pre budúcu prácu a vzájomnú inšpiráciu dôležitým prvkom vo zvyšovaní úrovne katolíckeho školstva.