fbpx

Zapojte sa do 4. ročníka súťaže Rodina a základné ľudské právo na život – do 20.3.2020

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ
dovoľte mi dať Vám do pozornosti a pozvať Vás k zapojeniu sa do 4. ročníka súťaže Rodina a základné ľudské právo na život, ktorú organizuje Asociácia za život a rodinu. Organizátori Vám v najbližších dňoch poštou tiež doručia plagát (vizuál v prílohe), ktorý prosím vyveste na vhodné frekventované miesto v škole. V prílohe Vám tiež zasielam banner, ktorý môžete zvereniť na webe a Facebooku Vašej školy.

Cieľom tejto súťaže je zapojiť žiakov a študentov základných a stredných škôl do vnímania a prežívania dôležitosti rodiny, dobrých vzťahov v rodine aj mimo nej a do vnímania dôležitosti ochrany života každého človeka a úcty k nemu bez ohľadu na jeho rasu, postavenie, veľkosť, či iné parametre. Organizátori chcú dávať žiakom príležitosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa hlboko týkajú aj ich samých a sú aktuálnymi a kľúčovými spoločenskými otázkami.

Termín na zaslanie výrtvarných a video diel do súťaže je 20.3.2020

S úctou
Daniel Masarovič
prezident ZKŠS