fbpx

XXV. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska

Vážené pani riaditeľky,

Vážení páni riaditelia,

srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska, ktoré sa uskutoční 2. – 4. mája 2018 vo Vysokých Tatrách.

Témou stretnutia bude:

Ako prispievajú cirkevné školy ku kvalite občianskej spoločnosti a osobného života mladých

         Miesto konania: Hotel Forton, Stará Lesná 154, www.hotelforton.sk

        Program:          

 

         streda, 2. máj 2018

10.00 – 12.00 h        Prezentácia a ubytovanie – v Hoteli Forton

12.00 – 13.00 h        Obed

13.15 – 13.30 h        Otvorenie

                                           Ján Horecký, prezident ZKŠS

13.30 – 14.00 h        Úvodný príhovor

J.E. arcibiskup Bernard Bober, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

 

          14.00 – 15.00 h        Je učiace sa Slovensko budúcnosťou nášho školstva?

Marián Galan, generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva, MŠVVŠ SR

                                           Diskusia

15.00 – 16.00 h         Cirkevní školy v ČR z pohledu zřizovatele

  1. D. Mgr. Roman Kubín, biskupský delegát pro pastoraci v brněnské diecézi

                                           Martin Čech, vedúci Sekce církevního školství ČBK 

 

16.00 – 16.30 h         prestávka

                                                                      

          16.30 – 17.30 h        Stav CŠ po odluke cirkvi od štátu, starostlivosť o CŠ, organizácia spolupráce, združovanie, kompetencie

                                           Zenon Latawiec, SBD, predseda Rady katolíckych škôl Konferencie biskupov Poľska

                                           Dariusz Zuk-Olszewski, tajomník Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo

18.00 – 19.00 h        Sv. omša   (celebruje Mons. Bernard Bober)

19.00 – 20.00 h        Večera

20.00 – 22.00 h        Osobné stretnutia, rozhovory

 

 

 

 

 

 

        Program:           štvrtok, 3. máj 2018

 

7.00 h                     Sv. omša

7.30 –   8.15 h        Raňajky

8.30 – 10.00 h         Správa o hospodárení ZKŠS, Rozpočet, Správa o činnosti ZKŠS a plán na rok 2017

Voľby

                                 Ján Horecký, prezident ZKŠS

10.00 – 10.15           Prestávka

 

10.15– 11.00              Novinky pre riaditeľov

        RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o.          

                                 Diskusia

 

11.00 – 11.45           Nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov. Prax v školstve.

JUDr. Jana Michaličková, PhD. , Konferencia biskupov Slovenska

Diskusia                                                                         

11.45 – 12.45           Rodová rovnosť z pohľadu medicíny

Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

                                           Diskusia

 

13.00 h                     Obed

14.00 – 18.00           Prestávka, oddych, wellness, príležitosť k sv. spovedi

18.00 – 18.45           Úloha katolíckeho učiteľa v postmodernej spoločnosti

Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup

                                 Diskusia

18.45 – 19.45           Znamenia čias

Ing. Mgr. KUFFA Marián, Dr.h.c.                                            

Diskusia

20.00 – 22.00           Slávnostný raut

                                 Hudobný hosť: Miro Jilo           a James Evans                                                         

 

 

 

        Program:           piatok, 4. máj 2018

 

7.30 –   8.15 h        Raňajky

8.30 –   9.30 h        Príklady  dobrej  praxe

      

 

9.30 –  10.00 h       Výchova k manželstvu a rodičovstvu ako predmet

Rudolf  Vallo, učiteľ VMR vo verejnej škole

10.00 – 10.30 h        Prestávka

10.30 – 11.00 h        Závery XXIV. VZ ZKŠS

prezident ZKŠS

11.00 – 11.45 h        Plány Cirkvi s cirkevným školstvom?

Anton Ziolkovský, Konferencia biskupov Slovenska

Diskusia

 

12.00 – 13.00 h        Záverečná sv. omša

 

13.00                        Obed

———————————————————————————————————————————–