fbpx

Vo Vysokých Tatrách sa stretlo viac ako 100 riaditeľov katolíckych škôl

Začiatkom mája sa vo Vysokých Tatrách stretlo viac ako 100 riaditeľov cirkevných škôl na XXV. valnom zhromaždení Združenia katolíckych škôl Slovenska, aby sa zaoberali témou, ako prispievajú cirkevné školy ku kvalite občianskej spoločnosti a kvalite osobného života mladých. Stretnutie, ako vždy doteraz,  otvoril predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý vo svojom príhovore poďakoval riaditeľom za ich účasť na Božom diele. Za ministerstvo školstva sa riaditeľom prihovorila riaditeľka odboru cirkevných a súkromných škôl pani Mária Paráková, so svojimi skúsenosťami sa prišli podeliť aj predstavitelia cirkevných škôl v Čechách i v Poľsku. Otváraciu sv. omšu celebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, ktorý vo svojej homílii zdôraznil dôležitosť spolupráce a tímovosti pri výchove detí.

Druhý deň stretnutia sa riaditelia zaoberali prípravou na implementáciu nového zákona o ochrane osobných údajov. Na ideológiu rodovej rovnosti sa z pohľadu medicíny vo svojej prednáške pozrela Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá poukázala na to, že pre spoločnosť a ľudstvo ako také je lepšie, ak sú žena a muž komplementárni a nie kompetitívni. „Ešte nikdy nemala veda a viera tak blízko, ak teraz“, povedal po prednáške Prof. Ostatníkovej prezident Združenia Ján Horecký. O znameniach doby a povolaní katolíckeho učiteľa hovoril bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza Ing. Mgr. Marián Kuffa. Stretnutie riaditeľov ukončil výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský, ktorý hovoril o úskaliach práce v cirkevných školách, no zároveň riaditeľov ubezpečil, že Cirkev bude stáť pri učiteľoch cirkevných škôl a bude robiť všetko preto,  aby vzrastala nielen kvalita vzdelávania v cirkevných školách, ale aj počet detí, ktoré budú môcť na cirkevných školách študovať.