fbpx

V roku 2020/21 bude súťaž “a Slovo bolo u Boha” len výtvarnou formou

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, milí kolegovia, priatelia,
oznamujeme Vám, že v súvislosti s pandémiou COVID-19 a mimoriadnou situáciou na školách sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční súťaž “…a Slovo bolo u Boha...” len vo výtvarnej časti.  Recitačná časť súťaže je bez odkladného účinku zrušená.
Organizátor súťaže, Spojená škola sv. Rodiny v Bratislave, vyhlási témy výtvarnej časti súťaže do konca októbra 2020.
Ďakujeme vám za porozumenie.
Zároveň vás pozývame k spoločnej modlitbe za naše katolícke školy, osobitne za ochranu pred nákazou.
Prajeme vám požehnaný čas!
Mgr. Daniel Masarovič
prezident ZKŠS