fbpx

V novembri začíname školské kolá súťaže “A Slovo bolo u Boha”