fbpx

Národný pochod za život 2015

Vážená pani riaditeľka,

Vážený pán riaditeľ,

 

do Národného pochodu za život (NPZŽ), ktorý sa bude konať 20. septembra 2015 v Bratislave, ostáva už len pár dní. Z tohto dôvodu si Vám dovoľujem preposlať informácie či prosby (aj) od organizátorov NPZŽ. Chceli by sme Vás veľmi pekne poprosiť o intenzívnejšiu propagáciu tejto výnimočnej a hodnotnej iniciatívy. Pochod za život nie je len spoločenskou udalosťou. Národný pochod za život je manifestom, že našej spoločnosti stále záleží na normálnosti: na normálnej rodine, normálnej výchove, na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, na ochrane života núdznych a tých, ktorí to naozaj potrebujú. A tento signál chceme vyslať aj hojnou účasťou na Národnom pochode za život. Chceme tak povzbudiť všetkých, aby sa neobávali spravovať našu spoločnosť v prospech rodín a života. Chceme, aby náš národ, vlasť i celá Európa prežili, naďalej rástli a rozvíjali sa.

Povzbuďte Vašich žiakov, študentov, ale aj učiteľov a rodičov, aby prišli vyjadriť RADOSŤ ZO ŽIVOTA. Program bude skutočne vysoko profesionálny a veľmi atraktívny: filmový festival, divadlo a tanec, chvály, konferencia, program pre mladých (Cliptime), duchovný program, detský program, diskusie a polemiky, workshopy a prednášky, veľa hudby rôznych žánrov, zaujímaví hudobní hostia (Mária Čírová, Peter Bažík a ďalší), benefičný koncert, Koncert za život a hudobný sprievod počas samotného pochodu.

Príďte vyjadriť RADOSŤ ZO ŽIVOTA!

 

Nižšie uvádzame pár tipov, ktoré by mohli pomôcť spropagovaniu NPZŽ na Vašej škole:
1. Umiestniť  PLAGÁT  či BANNER   NPZŽ na školskú webovú stránku, FB školy – stiahnite si  PLAGÁTY

 1. Zdieľať na Vašom školskom webe, na FB POZVÁNKU;
 2. Zdieľať HYMNUNPZŽ
 3. Zdieľať Detskú hymnuNPZŽ či VIDEÁ
 4. Vylepiť v škole PLAGÁTY
 5. Poskytnúť  na škole ubytovanie pre dobrovoľníkov, účastníkov pochodu
 6. Prečítať v školskom rozhlase oznam o NPZŽ
 7. Rozposlať mail rodičom, žiakom školy (návrh mailu alebo textu na web školy v prílohe)
 8. Pozvať žiakov, pedagógov, zamestnancov, rodičov aj na sprievodné workshopy, koncerty, svedectvá NPZŽ: PROGRAM
 9. Mládež pozvať na sprievodný program: CLIPTIME .

 

Na 1. stupni, v rámci ŠKD, materskej školy :

 1. a) Nakresliť kresbu na tému Radosť zo života (nakresliť zážitok, ktorý mi naposledy spôsobil najväčšiu radosť, nakresliť najkrajší zážitok s rodičmi, so starými rodičmi).
 2. b) Zahrať scénku: Najkrajší zážitok s rodinou, Kedy som mal najväčšiu radosť, Čo ma najviac potešilo.
 3. c) Prečítať deťom knihu Anjel vo vodáchalebo inú tematickú knižku.

 

 1. a 3. stupeň:
 2. a) Vyzvať študentov, aby sa prihlásili ako dobrovoľníci, zverejniť  Prihlášku pre   dobrovoľníkovna stránke školy, na FB
 3. b) Zorganizovať besedu o Kultúre života
 4. c) Dať žiakom za úlohu napísať esej, úvahu, slohovú prácu na tému: Život ako dar, Radosť zo života,  Čo si vážim na živote, Za čo som v živote vďačný, Za čo chcem

poďakovať rodičom.

 1. d) Pustiť napr. video The Miracle of Life(12 min.)
  e) Vyrobiť projekt, plagát, triednu nástenku na tému Úcta k životu, na tému Ochrany života.
 2. f) Vymyslieť triedny, školský slogan k NPZŽ.
 3. g) Zhotoviť školský transparent.
 4. h) Zorganizovať skupinu, ktorá sa zúčastní NPZŽ za školu.

 

 

Tešíme sa na Vás v Bratislave 18. až 20. septembra!