fbpx

Svätá omša pre žiakov KŠ – 29.4. o 16:00

Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,

pozývame Vás na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 29. apríla 2020 o 16:00, celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Môžete sledovať na webe zkss.sk
alebo priamo na našej Facebookovej stránke facebook.com/zkss.sk/videos/ 

Zároveň vás opätovne pozývame k spolupráci pri príprave duchovného programu pre žiakov našich katolíckych škôl na ďalšie obdobie:
– s realizáciou duchovného programu, napr. svätej omše, katechézy (v štúdiu v BA, alebo aj na vašej škole, príp. vo vašej farnosti – pokiaľ vám to technické možnosti umožňujú),
– môžete prispieť nápadom/námetom, i jeho organizáciou, aj napr. v spolupráci s katechétmi, so školských kaplánom.

Ďakujeme vám!

Želáme vám pevné zdravie, pokoj a nádej veľkonočného tajomstva.

Mgr. Daniel Masarovič
prezident ZKŠS