fbpx

Školenie lektorov TeenSTAR programu jeho zakladateľkou Dr. Hannou Klausovou

V marci navštívi Slovensko zakladateľka TeenSTAR programu Dr. Hanna Klaus, ktorá ponúka vyškolenie lektorov v TeenSTAR programe. Ak máte vo Vašej škole katechétu, koordinátora VMR či iného učiteľa, ktorý by sa chcel stať lektorom TeenSTAR programu, posuňte mu, prosím, túto pozvánku.

 

Dr. Hanna Klaus z USA navštívi Slovensko v marci pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa.

TeenSTAR program je formačný program, ktorý umožňuje mladým ľuďom získať hodnotovo podložené vedomosti o sexualite a o tom, ako sa v tejto oblasti zodpovedne správať, ide teda v podstate o výchovu k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu. Dr. Hanna Klaus pôsobila na Washingtonskej univerzite, bola docentkou gynekológie a pôrodníctva, čo je zárukou jej odbornosti a schopnosti tieto vedomosti efektívne odovzdávať ďalej.
Trojdňové školenie, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. – 22. marca 2018 v Kňazskom seminári v Badíne, je určené pre všetkých, ktorí sa venujú práci s mládežou v duchu kresťanských hodnôt a radi by túto formáciu rozšírili a prehĺbili o aspekt výchovy k vzťahom založeným na hodnotách a k zodpovednému rodičovstvu.

Celková cena za účasť na kurze je 70€ (zahŕňa účastnícky poplatok, ubytovanie a plnú penziu), v prípade nezáujmu o ubytovanie je cena 40€ (účastnícky poplatok a plná penzia).

Záväzné prihlášky prijímame do 12.marca 2018. Počet účastníkov je obmedzený, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr prostredníctvom formulára na tomto linku.

V prípade otázok nás kontaktujte na tel.čísle: 0910842184, alebo e-mailom na anka@forumzivota.sk.

Mgr. Anna Siekelová
koordinátorka kampaní FŽ
Fórum života
0910842184