fbpx

Seminár o homosexualite

Milí priatelia,

 

pripomíname možnosť zúčastniť sa na pastoračnom seminári o homosexualite v Bratislave, ktorý je určený všetkým kresťanom, ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle na Slovensku. Uskutoční sa 23. mája 2014 (piatok) o 13:00 – 17:30 hod. v Aule Bohosloveckej fakulty UK, na Kapitulskej ul. 26.

 

Možnosť prihlásiť sa na www.seminarhom.sk

 

Téma: NÁDEJ PRE ĽUDÍ INAK SEXUÁLNE CÍTIACICH

 

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať správne a objektívne informácie o tejto téme, potrebné aj pre získanie zodpovedného prístupu k ľuďom s homosexuálnymi sklonmi.

 

Naším zámerom bude citlivým a pravdivým spôsobom poukázať aj na neľahkú situáciu ľudí s iným sexuálnym cítením.

Náplňou seminárov budú prednášky, ktoré predstavia túto tému a jej problematiku v kresťanskom duchu, zahŕňajúc poznatky z oblasti teológie, filozofie, medicíny, psychológie a práva. Prezentované budú i pastoračné skúsenosti Linky Valentín, pôsobiacej pri Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach už viac ako pätnásť rokov, ktorá sa venuje duchovnému sprevádzaniu ľudí s homosexuálnym cítením.

 

Bližšie informácie a možnosť prihlásenia sa na seminár: www.seminarhom.sk