fbpx

Rodičia pozor! Za všetkým hľadaj farmabiznis?

Napriek tomu, že stále prebieha zápas starostlivých rodičov o to, aby vedeli, čo sa ich deti v škole dozvedia o vzťahoch a láske, o ochrane zdravia, o manželstve a rodičovstve, o ľudskej identite – stále je táto požiadavka rodičov  rôznymi spôsobmi odmietaná. Napríklad do Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR bolo odmietnuté zapracovať čo i len vetu o práve rodičov na výchovu svojich detí … Čítajte viac