fbpx

Riaditelia katolíckych škôl nepovažujú zrušenie maturít za správne

Členovia Rady Združenia katolíckych škôl Slovenska sa dnes zišli na online rokovaní. Okrem prípravy valného zhromaždenia sa zaoberali súčasnou zložitou situáciou v školstve, ktorá poznačila zápisy do škôl, maturity i samotnú výučbu.

Vyjadrili nespokojnosť so zrušením maturitnej skúšky aj v školskom roku 2020/21. Podľa riaditeľov katolíckych škôl má spoločnosť teraz omnoho viac informácií o koronavíruse ako sme mali pred rokom, ale menej informácií o vedomostiach žiakov. Riaditelia zdôrazňujú, že by boli ochotní podniknúť všetky kroky a zaviesť všetky potrebné opatrenia tak, aby maturitné skúšky mohli prebehnúť.

Tentokrát pri vystavení maturitného vysvedčenia budú mať učitelia problém aj so spriemerovaním známok, nakoľko predchádzajúce dva školské polroky boli čiastočne improvizáciou a reakciou na úplne novú situáciu, a žiaci neboli riadne a úplne hodnotení. Okrem toho ministerstvo školstva umožnilo školám uzavrieť klasifikáciu za prvý polrok prebiehajúceho školského roka do konca marca 2021, to znamená, že uzavretie známok na školského konci roka a spriemerovanie sa stáva skutočne obtiažnym.

Ďalším problémom je, že sa o zrušení študenti dozvedeli veľmi skoro, čo ich prestáva motivovať k učeniu a strácajú možnosť mentálneho uzavretia svojho stredoškolského štúdia.

„Školy doteraz dostali niekoľko pokynov z ministerstva školstva dobre pripraviť a súčasnej situácii prispôsobiť maturitné skúšky a tak aktuálne ohlásenie zrušenia maturít považujeme za predčasný a možno aj nelogický krok,“ uzatvára stanovisko ZKŠS prezident Združenia Daniel Masarovič.