fbpx

Prosba o pomoc Národnému pochodu za život

V mene organizačného tímu Národného pochodu za život ako aj v mene Združenia katolíckych škôl Slovenska si vás dovoľujeme poprosiť o pomoc s propagáciou Národného pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Národný pochod za život je podujatie celospoločenského významu a charakteru. Jeho cieľom je ochrana života a rodiny, teda hodnôt, ktoré žijú hlboko v našich srdciach a túžime, aby boli chránené a podporované.

V tejto fáze si vás dovoľujeme láskavo poprosiť o vyvesenie propagačnej plachty pochodu na viditeľnom mieste (plot školy, fasáda budovy…), ktorú Vám na požiadanie doručia organizátori NPzŽ. Organizátori Vám ju vedia dodať v niekoľkých rozmeroch (základný je 3m x 1,5m – vizualizácia viď príloha). V prípade, že je z Vašej strany takáto pomoc čo i len trochu možná, plachtu si, prosím, objednajte na organizacie@pochodzazivot.sk (ak zvážite príspevok na tlač plachty, jej výrobná cena je 34 eur). Táto forma propagácie smerom k Vašim žiakom, rodičom, ale aj k širokej verejnosti je veľmi účinná, komerčné billboardy sú veľmi drahé a nemusia oslovovať vhodnú cieľovú skupinu.

Ďalšími možnosťami, ako pomôcť pochodu sú:
– zrealizovanie podporných videí, fotiek, statusov na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube…) a zaslanie ich organizátorom na organizacie@pochodzazivot.sk  (ideálne opakovane)
– plagáty a letáčiky v triedach a na chodbových nástenkách (objednať možno u organizátora, alebo vytlačiť z https://pochodzazivot.sk/na-stiahnutie-3/ )
– venovanie sa témam ochrany života a rodiny v rámci vyučovania (náboženská, etická, výtvarná výchova…),
– premietanie prolife filmov či diskusie (ponuka viď nižšie LOVE LIFE),
– zorganizovanie autobusu so žiakmi a rodičmi na pochod,
– umiestnenie online banneru na web školy,
– umiestňovanie pozvánky a textov o pochode v školskom časopise (logo, plagát, nejaké info)
– rozposlanie emailu žiakom a rodičom o pochode, pozvanie ich k účasti na pochode i modlitebnej/pôstnej podpore
– atď. (pozitívnej kreativite sa medze nekladú).
Ponuka prednášky s diskusiou „LOVE LIFE – Milovať život“ od organizátorov Pochodu: Je možné prežívať pro-life životný štýl príťažlivo a moderne? Dá sa zladiť pro-life s bio a eko? Ako súvisia naše vzťahy s ochranou života? Máme na to, aby sme budovali civilizáciu lásky, o ktorej hovoril Ján Pavol II.? Čo je základom sebavedomého postoja za život? Ako súvisí osobný postoj za život s verejným pochodom za život?
Interaktívna diskusia s cieľom hľadať uspokojivé odpovede. Lektor: Marek Michalčík – dlhoročný občiansky aktivista za ochranu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti a organizátor Národného pochodu za život.
Ďakujeme.