fbpx

Programy Logos Academy pre učiteľov

Vážená pani riaditeľka,
vážený pán riaditeľ,
s radosťou Vám dávam do pozornosti kvalitné vzdelávacie programy a kurzy koučingu (a iné) určené pre školy od spoločnosti LOGOS ACADEMY.
Kurzy sú lektorované kresťanskými a hodnotovo zdatnými ľuďmi.
Viaceré naše školy majú s programami dobrú skúsenosť. Odporúčame!
Prajem Vám požehnaný a radostný čas!
Mgr. Daniel Masarovič

PONUKA PRE ŠKOLY
Pre pedagógov dávame do pozornosti najmä kurzy a programy, ktoré dopĺňajú a posúvajú ďalej kurz koučovacieho prístupu, ktorý kolegovia už absolvovali:
 • Ide najmä o kurz ako pracovať s emóciami: Porozumenie svetu emócií u seba a u iných – najbližšie ho (pri individuálnom prihlásení) realizujeme v termíne od: 26.10.2021 do 14.12.2021, utorky o 17:00. Pre kolektívy je termín a čas dohodou. Viac na web stránke, cez odkaz: ( https://bit.ly/3ros2Xf )
 • Pokračovací program, ktorého predmetom je aplikovanie koučovacieho prístupu pri práci s tímom – Koučovací prístup ako ďalší nástroj pre prácu s tímom a skupinou. Viac na web stránke, cez odkaz: (https://bit.ly/3llk2pQ)
 • Možnosť precvičovať a ďalej rozvíjať zručnosť aplikovania koučovacieho prístupu, ponúka aj praktický cyklus nezávislých webinárov, ktoré realizujeme 1 x mesačne pod názvom: ĎALEJ v koučovacom prístupe. Najbližší webinár realizujeme 18.10.2021 o 18:00. Prihláste sa cez formulár TU.
Ponuku všetkých vzdelávaní pre pedagógov, prikladám v prílohe vo forme letáku (pdf formát) a je i na našom webe: https://logosacademy.sk/vzdelavacie-programy/
Vo formáte, ktorý je vhodný na zobrazenie na webe/fb, uvádzam tú istú ponuku nižšie:
——————————
Ponúkame vám odborné VZDELÁVACIE PROGRAMY, určené pre pedagógov a lídrov, ktoré vychádzajú z kresťanského pohľadu na človeka:
Získate schopnosť:
  • byť efektívnejší pri motivovaní žiakov a dosahovaní spoločných výsledkov
  • pomôcť im k hlbšiemu porozumeniu samých sebe, vlastným prednostiam, talentom, povolaniu
  • maximalizovať rozvinutie potenciálu žiakov
„Za mňa jeden z najlepších kurzov, aký som kedy absolvovala.“
Mgr. Lucia Múčková, Riaditeľka školy: Spojená škola sv. Uršule, Bratislava
Získate:
  • základ pre posilnenie emocionálnej gramotnosti:
  • vybudovanie emocionálneho slovníka
  • skúmanie, identifikovanie, pomenovanie emócií
  • porozumenie účelu emócií
  • ako začať pracovať na tom, „aby ma emócie neovládali, ale aby mi slúžili?“

„Program bol dobrý presne tak, ako som očakávala. Zodpovedal moje otázky, ktoré som k téme emócií mala a naučila som sa s emóciami pracovať – identifikovať ich, preskúmať a v neposlednom rade aj ich ovplyvňovať a meniť. Oceňujem hlavne praktické precvičovanie počas programu, ale aj medzi jednotlivými hodinami.“

Mgr. Monika Švonavcová
 • Využitie koučingu pri vedení ľudí
  • Prečo sa bez koučingu dnes už lídri nezaobídu?
  • Kde všade lídri môžu koučing využiť?
  • Ako viesť a zároveň budovať tím koučovacím spôsobom?
  • Ako pomocou koučingu rozvíjať jedinečný potenciál členov tímu?
  • Ako líder vychováva ďalších lídrov?
  • Ako lídri využívajú systematický a epizodický koučing?
  • Koučing ako súčasť rozvojových rozhovorov.
„Vynikajúci, je to jeden z najužitočnejších programov, ktoré som absolvovala. O tomto programe by mali byť informovaní najmä naši duchovní pastieri. Som presvedčená, že keby týmto kurzom prešli naši bohoslovci, omnoho ľahšie by sa im sprevádzalo ostatných veriacich. Tiež by mal super využitie v animátorských školách, všade tam, kde je potrebné sprevádzať.“
Mgr. Martina Žáková (sr. Uršuľa)
„LOGOS Academy prináša programy, ktoré vás naučia dávať (si) premieňajúce otázky, aby svet, všade tam, kde pôsobíte, dostal tie najlepšie odpovede.“
Viac o LOGOS Academy: www.logosacademy.sk
Úplná ponuka kurzov je dostupná na: https://logosacademy.sk/vzdelavacie-programy/