fbpx

Prezident ZKŠS: Naši žiaci nesmú doplácať na dvojaký meter, ich rodičia platia dane rovnako [Postoj.sk]

Daniel Masarovič oceňuje návrh koaličných poslancov, ktorí chcú odstrániť nerovné financovanie cirkevných a súkromných škôl.

Financovanie súkromných i cirkevných škôl a školských zariadení by sa mohlo dočkať zmien. Odstrániť by sa malo nerovné postavenie ich zriaďovateľov v porovnaní so školami, ktoré zriaďujú obce a samosprávy, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní.

Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorou sa má upraviť aj zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Do Národnej rady návrh predložili koaliční poslanci. Na rokovanie by sa mohol dostať na niektorej z najbližších parlamentných schôdzí. Ak v parlamente prejde, platiť by mohol už od začiatku budúceho roka.

[pokračovanie článku tu]