fbpx

Pozvánka na Valné zhromaždenie ZKŠS

Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,
srdečne Vás pozývame na 24.valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska, ktoré sa už tradične uskutoční vo Vysokých Tatrách v Starej Lesnej v dňoch 3. – 5. mája 2017 .
Tentokrát sa budeme venovať reforme školstva a dokumentu Učiace sa Slovensko, predchádzaniu negatívnych javov v spoločnosti (extrémizmu), ale aj líderstvu riaditeľa a výzvam pedagóga pri práci so žiakmi s ŠVVP. Pod správou nájdete program a prihlášku, ktorú nám, prosím, vyplnenú zašlite do 21. apríla 2017. Platbu môžete zrealizovať vopred prevodom na účet alebo na mieste v hotovosti, pričom uprednostňujeme prevod na účet. Ďakujeme.
Aj počas tohto valného zhromaždenia Vám chceme ponúknuť nielen odborné zázemie a veríme, že nové informácie, ale aj možnosť na osobné rozhovory a vzájomné inšpirácie, duchovné pookriatie a podporu úprimného spoločenstva. Nech nám v tom Pán Boh pomáha!
Tešíme sa na Vás!