fbpx

Pozvanie na XXVI. valné zhromaždenie ZKŠS

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ, 

dovoľujeme si Vás pozvať na XXVI. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska, ktoré sa v tomto roku uskutoční v skrátenej forme (štvrtok – piatok). Napriek tomu máte možnosť ubytovať sa už v stredu večer 8. mája 2019. 
Prosíme Vás, zaregistrujte sa prostredníctvom registračného formulára najneskôr do 26. apríla 2019. Link na prihlasovací formulár nájdete tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1eb0tBXarTHBR8PkcUM4w3xlsXOWRGr506hli012a310SDw/viewform?usp=sf_link .
 
Účastnícky poplatok, ako aj poplatky za služby (ubytovanie, strava) môžete uhradiť vopred prevodom na účet: SK61 3100 0000 0043 1004 7902 alebo na mieste v hotovosti. 
 
Ďakujeme Vám za všetko, čo robíte pre naše deti.
Tešíme sa na Vás!