fbpx

Povzbudenie k spoločnému ÁNO pre plošné testovanie

Vážení členovia spoločenstiev cirkevných škôl a školských zariadení,

nemôžeme byť jednotní v názore, ale môžeme byť jednotní v rozhodnutí PRE niečo, čo sleduje správny cieľ – ochranu zdravia človeka!
Povzbudzujeme Vás k rozhodnutiu PRE – celoplošné testovanie na COVID-19.
Uvedomuje si prítomnú verejnú polemiku, ktorá vytvára nerozhodný priestor pre zaujatie jedného z dvoch odlišných postojov.
ÁNO pre testovanie považujeme za postoj, ktorý vedie k spájaniu a zjednocovaniu v úsilí o znížení nebezpečenstva šírenia ochorenia.
Prijmime prosím výzvu “Som zodpovedný, dám sa testovať” ako osobné pozvanie urobiť toto úsilie spoločným.
Účasť na testovaní podporujú aj biskupi Slovenska.
Zároveň Vás spolu s našimi biskupmi povzbudzuje aj k duchovným prostriedkom úsilia o zastavenie šírenia nákazy – k modlitbe, pôstu a konaniu skutkov lásky, osobitne voči núdznym, chorým a trpiacim.
Osobitne Vás pozývame k každodennej spoločnej modlitbe za Slovensko.
Ďakujeme za porozumenie a prosíme Vás o adresovanie podpory testovania aj v rámci komunít Vašich škôl a školských zariadení!
ĎAKUJEME!
Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Mgr. Daniel Masarovič
prezident ZKŠS