fbpx

Ponuka animačných programov pre školy – Misia život

S radosťou dávame do pozornosti ponuku pro-life projektu Misia Život. Jeho cieľom je priblížiť problematiku pro-life aj deťom. A to deťom na základných a stredných školách, spôsobom pre nich prístupným. Je viacero projektov, ktoré sa v dnešnej dobe venujú tejto problematike. No pravdou je, že málo z nich prepája otázku a problematiku pro-life s pohľadom, ktorý nám v tejto oblasti ponúka Sväté písmo. Inak povedané, ak sa na pro-life témy pozrieme cez Božiu optiku, cez prostriedky, ktoré sú nám v Láske ponúkané prostredníctvom Božej priazne k nám, môžeme získať nový pohľad aj v týchto oblastiach.

Tím cca 10 ľudí pripravuje animačné programy pre základné a stredné školy, pre spoločenstvo, či komunitu. V rámci týchto animačných programov s deťmi animátori preberajú aktuálne témy, ktoré súvisia práve s problematikou pro-life, ale aj s tým ako sa na náš život a na nás samých pozerá nebeský Otec. Spoločne s deťmi sa učia budovať svoju vlastnú ľudskú hodnotu, ale aj využívať Sväté písmo ako prostriedok, cez ktorý k nám sám Boh veľmi efektívne prehovára.
Viac informácií na priloženom letáku.

Súčasťou animačných programov sú aj:
– hry
– prednášky
– diskusie
– osobné svedectvá
– hudobná produkcia, ktorá má slúžiť na Božiu slávu, ale aj na efektívne dotvorenie celého nášho programu

V prípade záujmu o túto službu kontakujte misiazivot@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/misiazivot/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVBXs0wqgKoVswCWr9VIRdw