fbpx

Krajské kolá recitačnej časti súťaže „… a Slovo bolo u Boha…“

Termíny krajských kôl 27. ročníka recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy „… a Slovo bolo u Boha…“

Kraj Miesto konania Dátum
Banskobystrický Katolícke gymnázium Š. Moysesa,

Hurbanova 9,

974 01 Banská Bystrica

kgsm@kgsm.sk  ; lubomirkopal@gmail.com

12. 11. 2019
Bratislavský Spojená škola sv. Františka Assiského,

Kláštorné nám. 1,

901 01  Malacky

csmalacky@csmalacky.sk ; reifova.beata@csmalacky.sk

13. 2. 2020
Nitriansky Základná škola sv. Dona Bosca,

Ul. Ľ. Fullu 2805,

955 03 Topoľčany

zesvcdon@stonline.sk
sekretariat@zsdonbosca.sk

21. 11. 2019
Trenčín Základná škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta, Ul. 1. mája 7, 911 35 Trenčín

zunladni@zsasbtn.sk

5.12. 2019
Trnava Gymnázium Angely Merici

Hviezdoslavova 10

917 01 Trnava

sekretariat@gamtt.sk ; valaskova@gamtt.sk

12. 12. 2020
Západ KE a PO Cirkevná spojená škola,

Dlhé hony 3522/2, 058 01 Poprad

scspp@scspp.skkrajnakova@scspp.sk

18. 1. 2020
Východ KE a PO Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda,

Duchnovičova 24

066 01 Humenné

riaditel@csshe.sk

6. 12. 2019 
Žilina Gymnázium sv. Andreja,

Námestie A. Hlinku 5,

034 50 Ružomberok

gsa@gsa.sk

nemcik@gsa.sk

5. 2. 2020

 

Termín celoslovenského kola je  21.3. 2020 a bude sa konať  v Spojenej škole sv. Rodiny na Gercenovej 10 v Bratislave.

Organizačný poriadok

Hodnotiace kritériá umeleckého prednesu