fbpx

Hromadná pripomienka úspešná!

Vážení riaditelia, kolegovia, rodičia, priatelia a sympatizanti cirkevných škôl,

dovoľte mi poďakovať sa Vám za podporu hromadnej pripomienky o vypustení bodu 11 novely zákona č. 596/2003 Z.z. vzťahujúceho sa k možnosti ministerstva školstva vyradiť zo siete školu alebo školské zariadenie aj bez návrhu a to z akéhokoľvek dôvodu. Naša iniciatíva, ktorá získala približne 8000 podpisov, bola úspešná! 

Ministerstvo školstva akceptovalo vznesené pripomienky a z predkladanej novely uvedený bod vyradilo.
Považujeme to za veľký úspech, pretože v tak zásadnej veci ako je vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete za účelom jej zefektívňovania, nie je prípustné, aby existoval priestor pre pochybné a nepredvídateľné konanie.

ĎAKUJEME!

Iniciátori hromadnej pripomienky (vrátane ZKŠS) sa spoločne dohodli, že budúci týždeň pošlú ministrovi školstva list so žiadosťou o stretnutie, ktorého cieľom je otvoriť spoločný odborný dialóg k téme optimalizácie školskej siete, ako aj iných problémov školstva v prospech systémových zmien.

Prajeme Vám požehnaný čas, zdravie a pokoj všetkým!

Mgr. Daniel Masarovič
prezident ZKŠS