fbpx

Čo sa na nás chystá?!

Keď som včera sedela v Zichyho paláci na koncerte ZUŠ a počúvala a pozerala na tie nádherné deti, čo sa venujú vo voľnom čase hudbe, do očí sa mi tisli slzy. Uvedomila som si, aké je to úžasné, keď deti zmysluplne trávia voľný čas: nielenže muzicírujú, ale učia sa sebaovládaniu, poznávajú, cítia umenie, robia radosť druhým, vedia kultivovane vystupovať, nestvárajú hlúposti, obohacujú rodičov aj učiteľov (vracajú im aspoň čiastočne to, čo do nich vložili), sú bohatstvom pre spoločnosť…  Viac…