fbpx

Bratislava bude opäť pochodovať za život

Vážení priatelia,

ako ste už iste zachytili, 24.9. sa uskutoční pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy. Združenie katolíckych škôl Slovenska je partnerom podujatia.
Dovoľte mi Vás a Vašich priateľov, rodinných príslušníkov, učiteľov i žiakov a celé rodiny srdečne pozvať k účasti, ako aj aktívnemu zapojeniu sa – hľadajú sa  dobrovoľníci. Prihlásiť sa môžu na tejto adrese. Darcovia financií môžu prispieť na donio.sk/bzz
Pomôcť môžete tieť nahraním videopozvánky a šírením na sociánych sieťach.
Tlačová správa:

V Bratislave sa v nedeľu 24. Septembra 2023 o 15:00 na Hlavnom námestí uskutoční pochod Bratislava za život. Cieľom pochodu je osláviť život a zároveň apelovať na ukončenie diskriminácie nenarodených detí. Hlavným mottom tohto ročníka je heslo „VOLÍM (SI) ŽIVOT“. Hlavnými organizátormi sú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Asociácia za život a rodinu. Záštitu nad podujatím prebrala Bratislavská arcidiecéza.
Manifest podujatia deklaruje odhodlanie budovať kultúru života založenú na tom, že každý ľudský život má nesmiernu hodnotu v každej jeho fáze, od počatia až po prirodzenú smrť. „Uvedomujeme si, že dnes ohrozujú život a dôstojnosť človeka mnohé ohrozenia, vrátane vojny, násilia, ale aj eutanázie, prenájmu materníc, umelého oplodnenia, skladovania a usmrcovania embryí, či sociálnej nespravodlivosti. Chceme bojovať proti všetkým takýmto ohrozeniam. Teraz však zdôrazňujeme potrebu odstrániť hlbokú nespravodlivosť v našej spoločnosti voči najmenším z nás, ktorou je umelý potrat,“ povedal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.
„Život nenarodených detí treba chrániť rovnako, ako chránime život už narodených ľudí. Túto spravodlivú požiadavku chceme vniesť do spoločnosti práve v období, kedy rozhodujeme o charaktere našej krajiny,“ povedal Juraj Šúst z Inštitútu Ladislava Hanusa.
Organizátori si uvedomujú, že ochrana nenarodených detí musí stáť na dvoch pilieroch, ktoré idú ruka v ruke. „Prvý pilier zabezpečujúci zlepšenie súčasného stavu je napravenie abnormálnej situácie zavedenej komunistickým režimom, kedy je určitej skupine ľudí upierané najzákladnejšie ľudské právo na život. Druhým pilierom, ktorý ide ruka v ruke so zákonnou ochranou nenarodených je pomoc tehotným matkám a rodinám v núdzi, keďže ekonomické dôvody patria  medzi časté dôvody, pre ktoré matky zvažujú umelé ukončenie tehotenstva,“ dodal Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Organizátori zdôrazňujú, že na Slovensku fungujú dlhé roky organizácie, ktoré poskytujú pomoc matkám v núdzi, ktoré sú rôznymi osobami či okolnosťami tlačené do potratu. Sú to napríklad: Nesúdime. Pomáhame, Alexis poradňa, Zachráňme životy, Áno pre život či Spišská katolícka charita. Je potrebné šíriť o nich povedomie a verejne vyzdvihnúť všetkých ľudí i organizácie, ktorí obetavo a nezištne pomáhajú matkám v núdzi.
Nástrojom na ochranu nenarodených detí je však aj úprava legislatívnej ochrany každého ľudského života. „Vždy existuje lepšie riešenie ako potrat. Potrebujeme o tých riešeniach ako celá spoločnosť vedieť a aktívne ich ponúkať, aby sa o nich matky v núdzi dozvedeli, aby pre ne bol potrat „unthinkable“, teda aby im ani na um neprišiel napriek zložitej situácii,“ dodal Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu.
„Všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti a v ľudských právach. Ústava SR hovorí, že život človeka je hodný ochrany už pred narodením. Zákony zavedené komunistickou diktatúrou v našej spoločnosti zanechali krutú nespravodlivosť, keď dovoľujú usmrtiť dieťa do 12. týždňa tehotenstva a ak existuje podozrenie napr. na genetické postihnutie, tak ešte dlhšie. Vždy sa budeme zasadzovať za skončenie tejto nespravodlivosti. Cieľ, ktorý presadzujeme, je ochrana každého ľudského života už od počatia a bez akejkoľvek diskriminácie,“ dodal Juraj Šúst.
Práve podpora pro-life legislatívy je podľa organizátorov podporou skutočnej, autentickej demokracie, keďže je založená na objektívnom hodnotovom poriadku.
Podujatie začne zhromaždením, na ktorom vystúpia osobnosti z radov lekárov, právnikov, akademickej sféry, Cirkvi, verejných inštitúcií a občianskeho života, predstaviteľov médií i pro-life organizácií zo Slovenska i zo sveta. Súčasťou programu budú aj vystúpenia umelcov vrátane programu pre deti. A príde aj kúzelník 🙂
Politických kandidátov a ich podporovateľov srdečne pozývame taktiež na naše podujatie, avšak dovoľujeme si ich požiadať, aby vlajky či transparenty politických strán na podujatie neprinášali.