fbpx

Pozvanie na Dni kresťanskej kultúry

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS,

Teologický inštitút TF KU v Spišskom Podhradí,

Diecézny katechetický úrad v Spišskej Novej Vsi,

Diecézny školský úrad v Spišskom Podhradí

Vás pozývajú na Víkendové Dni kresťanskej kultúry III.

Téma: Milosrdenstvo v teológii a v kresťanskom umení

Miesto konania: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka Spišská Kapitula

Termín: 21.-23. október 2016 

Viac