fbpx

3.medzisektorová online debata pod záštitou prezidentky SR 20.10.2020

Vážení účastníci Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní,
 
dovoľujeme si Vás pozvať na sledovanie 3. medzisektorovej online debaty na tému „Vzdelávanie budúcnosti – wellbeing, konektivita, inovácie´“, nad ktorou prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová.
 
Debata prebehne v utorok 20.10.2020 medzi 16.00 a 18.00. Prístupná bude cez internet na facebookovej stránke Deti nepočkajú alebo prostredníctvom linku: https://aka.ms/skav. Záznam z nej nájdete aj na YouTube na: https://www.youtube.com/channel/UCguw6mXlf0phf6xJ8TtA7nw.
 
Jej účastníkmi budú aktéri (nielen) z Prešovského regiónu: bývalý minister školstva Milan Ftáčnik za Digitálnu koalíciu, Alexandra Homoľová zo Slovenskej národnej galérie za Sektorovú radu pre kultúru a vydavateľstvo, Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov za Sektorovú radu pre administratívu, ekonomiku a manažment, Martina Kravčíková zo siete ISEIA (slovenská učiteľka pôsobiaca na Islande), Júlia Lindtnerová, predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení, vedec venujúci sa výskumu života Rómov a spolutvorca Atlasu Rómskych komunít Alexander Mušinka z Prešovskej univerzity v Prešove, Ingrid Sivčová-Kuzma zo siete ISEIA (slovenská učiteľka pôsobiaca v USA), Silvia Surová zo Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR za Sektorovú radu pre chémiu a farmáciu a Miroslav Vaško, zástupca Prešovského samosprávneho kraja, zodpovedný za iniciatívu „Catching up regions“.
Cieľom online debát je verejne diskutovať o potrebách a návrhoch pre vzdelávanie budúcnosti (nielen) v kontexte prichádzajúcich financií z Európskej únie. Účastníci debát budú hľadať odpovede na otázky: Ako sa vieme postarať o pohodu detí, učiteľov a rodičov? Ako sa môže Slovensko pripraviť na digitálnu dobu? Aké inovácie čakajú Slovensko v jednotlivých sektoroch a čo to znamená pre školy? Hovoriť sa bude o dátach a návrhoch riešení pre Slovensko. A taktiež o trendoch vo vzdelávaní v regiónoch Slovenska, v Európskej únii i vo svete (nielen) pod vplyvom COVID-19. Debaty budú medializované a ich závery diskutované s príslušnými orgánmi verejnej správy.
 
Debaty sme pripravili v partnerskej spolupráci SKAV, Fóra proaktívnych škôl, ISEIA Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (t.j. siete slovenských učiteľov žijúcich a pôsobiacich v zahraničí), Digitálnej koalície a projektu „Sektorovými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý projektovo riadi spoločnosť Trexima.
 
S úctou a prianím pevného zdravia,
JUDr. Daniela Čorbová a tím projektu Deti nepočkajú!