fbpx

Výchovné koncerty na základných a stredných školách s kapelou F6

Mnohí ste mali možnosť zažiť Kapelu F6 na valnom zhromaždení ZKŠS v máji 2017 a vnímať požehnanie, ktoré cez nich prúdi. Kapela rozbehla v roku 2017 výchovné koncerty na základných a stredných školách a plánuje v tom pokračovať aj v roku 2018. Na konci školského roka si dovoľujeme dať Vám ešte raz do pozornosti ponuku výchovného koncertu od tejto rómsko-slovenskej gospelovej kapely. Dovoľte aj vašim žiakom a kolegom zažiť takýto požehnaný čas.

Nižšie si môžete pozrieť malú fotodokumentáciu z tohtoročných koncertov.

V januári tohto roka vznikla platforma SAVORE – Sieť angažovanej verejnosti pre rómske etnikum, ktorá má za cieľ spájať ľudí, ktorí sa venujú práci s Rómami. V rámci tejto platformy vzniklo 5 odborných oblastí, v ktorých sa pracuje, a jednou z nich je vzdelávanie a školstvo. Ak by ste mali vo Vašej škole pedagóga, ktorý by sa chcel k tejto platforme pridať, prosím, posuňte mu túto informáciu. Bližšie informácie nájdete na www.savore.sk. Termín stretnutia platformy SAVORE v oblasti školstva a vzdelávania je 9. júna 2018.

Viac informácií nájdete v priloženom pdf súbore a v tomto videu.

Ak by Vás táto ponuka/práca SAVORE oslovila aj osobne alebo viete o niekom, kto by sa chcel v tejto oblasti angažovať (napr. podľa linku vyššie), prosím, nech sa ozve na e-mailovej adrese: ocilkova@kbs.sk.

S vďakou za všetko, čo robíte a so želaním požehnania
Renáta Ocilková
koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov