Žiadame odstránenie diskriminácie katolíckych škôl