V novembri začíname školské kolá súťaže „A Slovo bolo u Boha“