fbpx

Výsledky výtvarnej časti celoslovenského kola súťaže …a Slovo bolo u Boha…

I. kategória:

1. miesto:

Matej Kitaš

CZŠ sv. Gorazda, Námestovo

2. miesto:

Viktória Sedliaková

CZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa

3. miesto:

Anna Mária Lešková

SŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava

4. miesto:

Samuel Dyttert

SŠ sv. Rodiny, Bratislava

5. miesto

Chiara Ugrayová

CZŠ sv. Michala, Kendice

II. kategória:

1. miesto:

Veronika Šimunková

KSŠ, Nové Zámky

2. miesto:

Tomáš Markuš

SŠ sv. Františka z Assisi, Bratislava

3. miesto:

Júlia Tereza Kabáthová

SŠ sv. Rodiny, Bratislava

4. miesto

Veronika Matúšová

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice

5. miesto:

Katarína Kurbelová

CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď

ZUŠ:

1. miesto:

Samuel Petrík

ZUŠ Októbrová 32, Prešov

2. miesto:

Jozef Kuruc

ZUŠ Októbrová 32, Prešov

3. miesto:

Anna Mojzešová

CZUŠ sv. Mikuláša, Prešov

4. miesto

Michaela Valentová

CZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany

5. miesto:

Viktor Kužda

ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava

Práce hodnotila odborná porota v zložení:

Mgr. Zuzana Čičová

Mgr. art. David Dzurňák

Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD.

Bratislava, marec 2020