fbpx

Autor: Renata Ocilkova

Stanovisko ZKŠS k zákonu o „obedoch zdarma“

Združenie katolíckych škôl Slovenska víta pozitívne výsledky ekonomiky Slovenska a úmysel vlády použiť časť hospodárskeho výnosu pre rodiny so školopovinnými deťmi. Avšak nesúhlasíme s navrhovanou formou podpory rodín prostredníctvom príspevku na obed pre všetky deti...

Ochrana osobných údajov

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia, všetky potrebné informácie ohľadom ochrany osobných údajov pre Vás bezplatne pripravila Konferencia biskupov Slovenska. Nie je potrebné, aby ste za tento servis platili komerčné služby. Všetky potrebné informácie...

A Slovo bolo u Boha

Aj v tomto školskom roku Vás pozývame zapojiť sa do súťaže „…a Slovo bolo u Boha“. Poslaním súťaže „… a Slovo bolo u Boha …“ je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej...

Združenie katolíckych škôl sa zapojilo do legislatívnych procesov

V júli bol v medzirezortnom rozporovom konaní (MPK) „Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o spôsobe používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov“. Združenie katolíckych škôl Slovenska v rámci MPK vyjadrilo výhrady voči...