ZKŠS sa zúčastnilo rozporového konania k Návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019