XXIII. valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska