Vo Vysokých Tatrách sa stretlo viac ako 100 riaditeľov katolíckych škôl